گلیم‌بافی

پادنا- ییلاق طایفه سلیمانی
 

ارسال یک نظر